Som HRartist

Srdcom umelec a hlavou HRista

Mám dlhoročné skúsenosti s HR manažmentom a zároveň sa naplno venujem umeniu. Mojim prínosom je rozvoj individuálneho a skupinového potenciálu vo firmách a stmelenie tímov formou umeleckých tvorivých worskhopov a zážitkového vzdelávania.


Ponuka pre firmy

Workshopy

Moje workshopy sú hravé, tvorivé a neobyčajné. Môžu mať čisto teambuildingový charakter, alebo sú obohatené o rozvojovú pridanú hodnotu na vopred dohodnutú temu.

V dnešnej dobe obrovského množstva informácií je ľudská myseľ neraz preťažovaná. Pocit vnútorného pokoja, čistej mysle a koncentrácie je veľmi zriedkavá. Moje workshopy prinášajú vzácne momenty FLOW - duševný stav, pri ktorom je človek počas vykonávania tvorivej činnosti ponorený do úplnej sústredenosti. Charakteristikou flow je zároveň pocit sponntánnej radosti,  nadšenia a úspechu - tieto chvíle majú najzásadnejší význam z hľadiska prežívania osobného šťastia. 

Moje workshopy prinášajú:

 • rozvoj tvorivého a inovačného myslenia, 
 • trénujú myseľ v koncentrácii,
 • stmeľujú tímy a rozvíjajú team spirit 
 • prinášaju company commitment a pomáhajú pretaviť firemnú stratégiu do myslenia zamestnancov, 
 • prinášajú pocit radosti a zmysluplnosti vo firemnom prostredí
 • rozvíjajú emocionálnu inteligenciu
 • prispievajú k life-work balance
Rozvoj a vzdelávanie

Zamestnané ruky otváraju myseľ a vytvárajú priestor pre hlbšie rozhovory. Tvorivá atmosféra je ideálne prostredie pre rozvoj na ľubovoľnú tému, ktorú práve vo firme riešite. 

Najčastejšie riešené témy:
 • Resiliencia - stres a odolnosť
 • Flow & Concentration - cesta k lepšiemu výkonu a spokojnosti
 • Konflikt na pracovisku - ako ho pretaviť na pridanú hodnotu
 • Komunikácia a jej rôzne podoby
 • Life-work balance v dnešnom uponáhľanom svete
 • Emocionálna inteligencia
 • Design thinking - procesné a projektové myslenie
 • Firemná stratégia a jej pretavenie do každodenného života
 • Company commitment a employee engagement - cesta k dlhodobej a obojstranne uspokojivej spolupráci
 • Rozvoj team spirit - tímového ducha
 • Zmena a jej psychologické aspekty
 • Obchod a zákaznícky servis -  kľúčové atribúty úspechu


HR analýza

Ako HR manažér viem, že ľudia sú pre firmu najväčšou investíciou a zároveň pridanou hodnotou. Preto podľa individuálnych potrieb klienta viem poskytnúť komplexnú HR analýzu.

Výstupom sú:
 • osobnostné profily členov tímu
 • odhalenie silných stránok na ktorých sa dá stavať pridaná hodnota
 • identifikovanie priestoru pre individuálny rozvoj
 • overenie správnosti rozdelenia jednotlivých rolí v tíme
 • návrhy na riešenie prekážok v efektivite tímov
 • zacielenie na kľúčové aspekty na základe vašich požiadaviek
V analýze používam certifikované nástroje na osobnostnú a tímovú diagnostiku. Pre synergický efekt je možné použíť viacero nástrojov súčasne. 

Pre bližšie infomácie ma prosím kontaktuje za účelom osobného stretnutia.