Zaži flow a oddýchni si.

Myseľ je ako more, málokedy pokojná.
Len málo činností dokáže človeku priniesť také uspokojenie ako ponorenie sa do tvorivej činnosti.

Zaži FLOW  - pocit úplného pohltenia. Buď svedkom toho magického momentu, keď z hrudy hliny vzniká niečo nádherné, hmotné, uchopiteľné. Buď jeho tvorcom, svojimi vlastnými rukami.

Niet lepšieho materiálu, ako je hlina. Taká obyčajná a pritom taká fascinujúca. Dokonale tvárna a relaxačná. 

Do procesu vzniku keramiky vstupujú všetky 4 živly - zem, voda, vzduch i oheň. Rola každého z nich je nezastupiteľná:

  • Zem je základným stavebným kameňom, 
  • bez vody by však nebolo možné ho spracovať, 
  • vzduch následne vracia hline konkrétny nemenný tvar 
  • a vplyvom ohňa získava pevnosť a odolnosť. 
Možno práve vďaka tomu v sebe keramika skrýva takú energiu a zároveň rovnováhu.